สอนเทรด forex การลงทุนใน FOREX : ความเสี่ยงและผลตอบแทน

FOREX

การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา FOREX เป็นการซื้อขายสกุลเงินเพื่อแลกเปลี่ยนไปอีกสกุลเงินเพื่อผลตอบแทนทางการเงินต่างๆ ดังนั้น การลงทุนใน การ สอน FOREX เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่ดี การลงทุนใน FOREX นั้นสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง โดยเปิดสถานะซื้อ (Long) หากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขาย (Short) หากคาดว่าราคาจะลดลง

การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เทรด forex เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก ส่วนผลตอบแทนที่มาพร้อมกับความเสี่ยงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ความเรียนรู้และทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงและผลตอบแทนจาก ตลาด FOREX

 1. มีความผันผวนสูง 

เทรด forex มีความผันผวนในราคาสูง เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถกระทบกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวันได้ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ การผันผวนเหล่านี้อาจทำให้กำไรหรืออัตราการขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

 1. ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราการแลกเปลี่ยนของ ตลาด FOREX  นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยอัตราสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศหรือสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

 1. ความเสี่ยงของการล่าช้าในการดำเนินการ 

ตลาด FOREX ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รวดเร็ว เมื่อเกิดการล่าช้าในการดำเนินการหรือคำสั่งซื้อ-ขาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

ผลตอบแทนในการลงทุนใน FOREX

 1. ผลตอบแทนมาก

ตลาด FOREX มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงในการเทรดระยะสั้น และสามารถทำกำไรได้จากการซื้อขายสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในขณะนั้น

 1. ความหลากหลายในโอกาสลงทุน

ตลาด FOREX มีสกุลหลากหลายเงินที่สามารถลงทุนได้ เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้กว้างยิ่งขึ้น

 1. ความยืดหยุ่นในการลงทุน

ตลาด FOREX เปิดให้บริการการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรในเวลาที่เหมาะสมและต้องการได้

การจัดการความเสี่ยงใน ตลาด FOREX

การเทรด FOREX เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในการลงทุนใน FOREX เทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ forex trade อย่างละเอียด ใช้การวิเคราะห์เทคนิคเบื้องต้นในการตัดสินใจ และที่สำคัญต้องมีการบริหารจัดการการเงินให้ดี ใช้เงินทุนที่ใช้สำหรับเทรดและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ไม่นำเงินทุนทั้งหมดมาลงทุนเพียงตลาดเดียว และสุดท้ายคือไม่ยึดติดกับอารมณ์ มีการวางแผนในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้

 • ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) 

คำสั่ง Stop Loss เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเทรด Forex เพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามทิศทางที่คุณคาดหวัง คำสั่ง Stop Loss จะช่วยให้คุณกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการและกำหนดให้ตำแหน่งการเทรดปิดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวถึงระดับนั้น นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงในการเทรดของคุณได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่สกุลเงินที่ 1.2000 และตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ 1.1950 ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหากราคาลดลงมาที่ 1.1950 และด้วยวิธีนี้ คุณจะจำกัดการขาดทุนของคุณไว้ที่ 50 pips 

 • ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 

การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-to-Reward Ratio) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรด Forex เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรในระยะยาว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหมายถึงสัดส่วนระหว่างความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คุณต้องการ การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมช่วยให้คุณกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมีการเทรดที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการเทรด เวลาคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • คำนวณความเสี่ยง (Risk) คำนวณจำนวนหน่วยของสกุลเงินที่คุณกำลังเสี่ยงไปในการเทรด โดยใช้ระดับ Stop Loss และขนาดสัญญาของการเทรด
 • คำนวณผลตอบแทน (Reward) คำนวณจำนวนหน่วยของสกุลเงินที่คุณมีโอกาสรับในการเทรด โดยใช้ระดับ Take Profit
 • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หารความเสี่ยงด้วยผลตอบแทน เช่น ความเสี่ยง 50 หน่วยเพื่อเป้าหมายการได้รับผลตอบแทน 100 หน่วย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็น 1:2

**ข้อควรระวัง** การเทรด FOREX  อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำให้กำไรหรือลดความเสี่ยงอัตโนมัติ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณในการวางแผนการเทรด คุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และเป้าหมายการได้รับผลตอบแทนในแต่ละการเทรด อาจมีครั้งที่คุณจะเพิ่มหรือลดอัตราส่วนนี้ตามเงื่อนไขตลาดและกลยุทธ์ของคุณ

 • การกระจายพอร์ต

การกระจายพอร์ต เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในหลายสินทรัพย์หรือสกุลเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การขาดทุนในส่วนของสินทรัพย์หรือสกุลเงินเดียวไม่มีผลกระทบที่มากต่อพอร์ตในรวม ในบางกรณี การกระจายพอร์ตสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วย

สอนเทรด FOREX สิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเทรด

การเทรด FOREX นั้น เทรดเดอร์จะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เพราะการเทรด Forex มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง คุณอาจสูญเสียเงินลงไปหากทำการเทรดที่ไม่มีการวิเคราะห์หรือการวางแผนที่เหมาะสม การยอมรับความเสี่ยงได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด หากคุณไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเสียเงิน การ forex trade อาจไม่เหมาะกับคุณ การเทรด Forex ต้องการการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ตลาด การสังเกตแนวโน้ม และการใช้กลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจและติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด Forex ก็มีความสำคัญ เพื่อที่จะให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยงที่ดี อย่างการใช้เครื่องมือ Stop Loss เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงในการเทรด และการเทรดในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน และสุดท้ายคือการเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม เพราะไม่มีกลยุทธ์ในการเทรดใดที่เหมาะกับทุกคน คุณต้องพัฒนาและมองหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อทดลองและพัฒนาฝีมือการเทรด นี่จึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการ เทรด forex ที่ได้ประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า การ เทรด Forex เป็นโอกาสในการลงทุนที่สามารถสร้างกำไรได้ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม