เทรด Forex

ทำความเข้าใจ การเทรด FOREX ไปกับ DXACADEMY เราคือใคร ?

สำหรับ การเทรด FOREX โดยทางสถาบัน DX ACADEMY เรามุ่งเน้นผลลัพธ์ไปทางความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด โดยเรามีเป้าหมายอยากจะผลิตนักเทรดกองทุนระดับโลกเป็นคนไทยให้ได้มากที่สุด และขึ้น LEADERBOARD ให้ได้มากที่สุดในโลก จากทุกกองทุนเช่นเดียวกัน

โดยในปี 2022 ทาง DX ACADEMY เราได้ผลิตนักเทรดขึ้น LEADERBOARD ระดับโลก เป็นที่ภาคภูมิใจที่คนไทยจากสถาบันของเรา ได้ขึ้นเป็น อันดับ 1 ของโลก รวมถึง ผู้เรียนหลายๆท่าน สามารถติด LEADERBOARD ระดับโลก ได้หลายท่านในปีที่ผ่านมา

เทรด forex เป็นอาชีพ

DX ACADEMY สถาบันสอน การเทรด FOREX 

DX ACADEMY เป็นสถาบันสำหรับการ สอนเทรด FOREX (Foreign Exchange) ที่นี่เรามีหลักสูตรเฉพาะจากทางสถาบัน ออกแบบหลักสูตรโดยโค้ชดุ๊ก นักเทรดกองทุน FTMO คนไทยคนแรก และได้ขึ้น LEADERBOARD อันดับ 1 ของโลก โดยมีเนื้อหาการ และ มีระบบการเทรดที่ถูกออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และ ทางเรามีระบบการเทรดที่ถูกทดลอง ทำซ้ำ ในระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือน ที่ผ่านมา จนมีผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการสอบกองทุนมากกว่า 70 คน นอกจากนี้ ทางผู้สอนทุกท่านในสถาบันยังเป็นนักเทรดในกองทุนที่ได้รับใบ Certificate จากสถาบันกองทุนระดับโลกทั้งหมด

เข้ากลุ่ม เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เทรด Forex

การเทรดต้องอยู่ในแผน การขาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของแผน กำไรตลาดเป็นผู้ให้ ความเสี่ยง เราเป็นผู้กำหนด

– COACH DUKE

COACH DUKE

Founder | FTMO NO.1

โค้ชดุ๊ก เริ่มเข้าวงการเทรดตั้งแต่ช่วง 2556 โดยเริ่มจากการเล่นหุ้นมาก่อน ต่อมาในปี 2885 ได้เริ่มเทรด FOREX ต่อมาจึงเริ่มสอบกองทุน และ เทรดพอร์ตกองทุนมาตลอด ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขึ้น เป็นอันดับ 1 ของ LEADERBOARD กองทุน FTMO และ ทำสำเร็ตในปี 2565 จึงได้ก่อตั้งสถาบันสอนเทรด DXACADEMY

เป็นผู้คิดหลักสูตรการทำกำไรในแบบเฉพาะ ของทาง DXACADEMY เป็นหลักสูตรสอนและทำกำไรแบบปลอดภัยและยั่งยืน

COACH P

FTMO LEADERBOARD NO2

โค้ชพีเคยเปิดร้านอาหาร ผับ และบาร์ แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด จนทำให้ร้านอาหารที่เปิดต้องปิดไป จึงหาโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติม เนื่องจากรายได้ที่เคยได้จากธุรกิจส่วนตัวสะดุด จึงทำให้เขาได้เป็นศิษย์ DX ACADEMY เพราะได้ยินชื่อเสียงโค้ชดุ๊ก นักเทรด FTMO อันดับ 1 ของโลก อยากทำให้ได้ และได้ตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จากกองทุน จนสามารถขึ้น LEADERBOARD FTMO อันดับ ที่ 2 ของโลก และได้มาเป็นโค้ชของสถาบัน DXACADEMY ในปัจจุบันนี้

COACH P

FTMO LEADERBOARD NO2

โค้ชพีเคยเปิดร้านอาหาร ผับ และบาร์ แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด จนทำให้ร้านอาหารที่เปิดต้องปิดไป จึงหาโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติม เนื่องจากรายได้ที่เคยได้จากธุรกิจส่วนตัวสะดุด จึงทำให้เขาได้เป็นศิษย์ DX ACADEMY เพราะได้ยินชื่อเสียงโค้ชดุ๊ก นักเทรด FTMO อันดับ 1 ของโลก อยากทำให้ได้ และได้ตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จากกองทุน จนสามารถขึ้น LEADERBOARD FTMO อันดับ ที่ 2 ของโลก และได้มาเป็นโค้ชของสถาบัน DXACADEMY ในปัจจุบันนี้

COACH TAE

ก่อนที่จะเข้ามาเทรดในตลาด FOREX ปกติทำธุรกิจส่วนตัว เน้นไปที่การลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอสังหา ตาสารหนี้ กองทุนรวม โดยเน้นไปทางที่ การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง แต่ด้วยควาที่รอนาน และอัตราการตอบแทนไม่สูงมาก ช่วงหลังจึงได้ศึกษาการเทรด FOREX เพิ่มเติม จนมาเจอโค้ชดุ๊ก และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต โค้ชดุ๊กได้เปลี่ยนและให้คำสอนทีดี จนทำให้การเทรดเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ และสอนให้สอบกองทุน และ ใช้พอร์ตกองทุนเรื่อยมา

COACH COKE

โค้ชโค้ก ได้เข้าวงการเทรด FOREX มา 6 ปี โดยตอนแรกก็คิดแค่ว่า ไม่อยากทำงานประจำ อยากมีอิสสระแต่มีเงินใช้ด้วย นั่นคือเป็นสิ่งที่จุดประกายความสบายของชีวิต