แบบฟอร์มสำหรับการสอนเทรด

DXFOREM Co BESTONFX


วิธีการตั้ง User name telegram

ตัวอย่างการ Capture Username ของ Telegram


ตัวอย่างการ Capture หน้าพอร์ต

ตัวอย่างการ Capture สลิปโอนเงินเข้าพอร์ต

กติกา

“เทรดสะสมให้ได้ อย่างน้อย 1.5 LOT ต่อสัปดาห์”

❌ห้ามเปลี่ยนชื่อ เทเลแกรม

❌ห้ามย้ายสาย

❌ห้ามส่งลิ้งค์หรือส่งจุดเข้าจุดออกในการเทรด

ขอความร่วมมือพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยกหรือรบกวนนักเทรดท่านอื่นๆ และอยู่ภายใต้การดูแลของแอดมินกลุ่ม

เทรดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ขออนุญาตลบออกจากห้อง และเมื่อประสงค์เข้าห้องใหม่ ท่านต้องเติมเงินฝากขั้นต่ำ $1,500

เพื่อความเรียบร้อย กรณีท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอดมิน ขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่มหรือพักการเข้ากลุ่มของท่านชั่วคราว

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามแอดมินตามช่องทางที่ท่านสมัคร