ข่าว forex 𝟴 ประเภทข่าวในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้จัก 

ข่าว Forex

เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆท่านในที่นี้ คงกำลังติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ตลาด Forex กันอยู่ใช่ไหมครับ แต่ ข่าว forex ในตลาดต่อวันนั้นมีมากมายอย่างมหาศาล เกินกว่าที่เราจะสามารถกั่นกรองและทำความเข้าใจได้ ซึ่งบางข่าวก็เป็นข่าวสำคัญ บางข่าวก็เป็นข่าวทั่วไป ดังนั้น การคัดกรองและแยกประเภทข่าวจึงเป้นเรื่องที่สำคัญ เพราะฉะนั้นในบทความนี้ เราจะพาเทรดเดร์ทุกท่านไปดูกันว่า 8 ประเภทข่าวในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้จักนั้นมีอะไรบ้าง

ประเภท ข่าว FOREX สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ ต้องรู้

การ เทรดฟอเร็กซ์ การติดตามข่าวสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะฉะนั้น บทความนี้ จะมาแนะนำเทรดเดอร์ ท่ต้องการ อยากจะประสบความสำเร็จจากการเทรด

ข่าว FOREX

ข่าวการประชุมของ ธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

FED หรือ Federal Reserve คือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FED จะเป็นผู้ออกนโยบายหลัก ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศต้องทำตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น FED ก็คล้าย ๆ กับธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนั่นเอง

             ทุก ๆ 2 เดือนโดยประมาณคณะกรรมการของ FED จะมีการประชุมใหญ่ที่เรียกว่า FOMC Meeting ที่นอกจากจะเป็นการหารือและวิเคราะห์สถานการณ์ของเศรษฐกิจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตาจากการประชุมนี้ก็คือ “การปรับอัตราดอกเบี้ย” ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ยกตัวอย่าง ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป FED ก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้คนอยากนำเงินมาฝากไว้กับธนาคารเพราะได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการก็จะไม่อยากกู้เงินมาใช้เพราะต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้น จึงเป็นการนำเม็ดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้มีปริมาณเงินมากเกินไปจนเกิดเป็นเงินเฟ้อ

             ในทางกลับกัน หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย FED ก็จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นให้คนนำเงินออกจากธนาคารมาใช้จ่ายมากขึ้น เพราะฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยไม่คุ้ม ขณะที่ผู้ประกอบการก็อยากกู้เงินมาทำธุรกิจมากขึ้น เพราะเสียดอกเบี้ยเงินกู้น้อยลง ดังนั้นจะสรุปได้ว่า ข่าวนี้จะมีเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน การปรับลดดอกเบี้ย หรือภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง

  ข่าวประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)

             ข่าว ECB ย่อมาจาก European Central Bank คือ ธนาคารกลางยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการเงินและการธนาคารในกลุ่มประเทศยูโรโซน แม้แต่ละประเทศอาจมีธนาคารกลางของตัวเอง แต่โครงสร้างของระบบการเงินยุโรป จะมี ECB เป็นธนาคารกลางที่กำกับดูแลภาพรวมหรืออยู่ด้านบนสุด ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ECB ที่พบบ่อย คือ ECB เป็นองค์กรที่ “พิมพ์ธนบัตรยูโร” ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ธนบัตรยูโรเป็นงานของธนาคารกลางของแต่ละประเทศ เช่น Banque de France ของฝรั่งเศส หรือ Deutsche Bundesbank ของเยอรมนี

  ทั้งนี้ ECB จะ “สร้างเงิน” หรือการเพิ่ม Supply เข้าระบบผ่านการให้สินเชื่อแก่สถาบันธนาคารด้วย “การซื้อพันธบัตร” (Bond) หรือซื้อสินทรัพย์จำนอง (Mortgage) ซึ่งจะเป็นการทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด กระบวนการสร้างเงินดังกล่าว อาจเรียกว่า “สร้างสภาพคล่อง”

  จึงสรุปได้ว่า เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการขึ้นลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ เนื้อหาข่าวจึงเป็นการแถลงการณ์คณะกรรมการนโยบายการเงิน

  หน่วยงานแห่งธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)

             บทบาทหน้าที่สำคัญของ FOMC คือการกำหนดนโยบายทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน ซึ่งเป็นผู้กำหนดและรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยตรง รวมถึงการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การประชุม FOMC ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารจัดการเป้าหมายของอัตราการว่างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงทำให้การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใดๆ ของ FOMC มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด อาทิเช่น การปรับตัวขึ้น-ลงของอัตราผลตอบแทนและราคาตราสารหนี้ การปรับตัวของตลาดหุ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื้อหาของข่าวจึงเป็นการอภิปรายถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และแสดงถึงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงในอนาคต

  ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

             GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คำนวณมาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น หรือพูดง่าย ๆ ว่า GDP เป็นมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ถ้าตัวเลข GDP ของไทยสูงขึ้น ก็แปลได้ว่ามีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ภาครัฐมีการลงทุนโครงการต่าง ๆ รวมถึงมีนักท่องเที่ยวมาใช้เงินในประเทศเรามากขึ้น เป็นต้น เนื้อหาของข่าวจึงเป็นการพูดถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งสำคัญต่อทิศทางการลงทุน

  ข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP)

  ข่าว Non-Farm ย่อมาจาก Non-Farm Employment Change เป็นข่าวที่ออกโดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐ มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนลูกจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ความดีงามของข่าว Non-Farm คือมันสามารถสร้างเป็นกลยุทธ์ ทำกำไรในการเทรด forex ได้ โอกาสในการทำกำไรวันหนึ่ง 100-2000% เลยทีเดียว และจะประกาศในทุกวันศุกร์ของแต่ละเดือน

  ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Consumer Price Index) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) สำหรับใช้วัดค่าครองชีพ และภาวะเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลดัชนีเป็นข้อมูลชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกว่าประเทศมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เนื้อหาสาระของข่าวจึงเกี่ยวกับเรื่องของสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ

  ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)

  ดัชนี PMI ย่อมาจาก Purchasing Manager Index มีชื่อในภาษาไทยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นดัชนีที่ นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยตัวเลขดัชนี PMI เป็นตัวเลขที่เกิดจากการสำรวจผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งผู้จัดทำ ทำการสำรวจทั้งในระดับโลก กลุ่มประเทศ และรายประเทศกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาที่สำคัญของโลกในทุกทวีป เนื้อหาของข่าวจึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการขยายตัวหรือหดตัว ของการผลิตและบริการในปัจจุบันกับอนาคต

  อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

  อัตราการว่างงาน หมายถึง สัดส่วนประชากรในวัยทำงานที่ไม่มีงานทำ หารด้วย ประชากรในวัยทำงานทั้งหมดของประเทศนั้นๆ ข่าวจึงจะตัวเลขแสดงอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน ในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกำลังแรงงานรวม

  และนี่ก็เป็น 8 เนื้อหา ข่าว forex สำคัญที่เทรดเดอร์ทุกท่านควรทราบ ที่ผมได้สรุปมาให้ทุกๆท่านในวันนี้ เพราะการติดตามข่าวอยู่เสมอนั้นจะส่งผลดีต่อเทรดเดอร์ทุกท่าน และทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มาก ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.dxacademy.com ขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ