กราฟ forex กราฟแท่งเทียน เบื้องต้น (Candlestick Chart) คืออะไร มือใหม่ควรต้องรู้เอาไว้ ? 

กราฟแท่งเทียน

กราฟ Forex มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ กราฟเส้น กราฟแท่ง และ กราฟแท่งเทียน ซึ่งในการ เทรด Forex รูปแบบของการอ่านกราฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ กราฟแท่งเทียน เบื้องต้น (Candlestick Chart)  การอ่านกราฟแท่งเทียนในการซื้อขาย Forex คล้ายกับกราฟแท่งเทียนที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดทางการเงินทั่วไป โดยแสดงความเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด และช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจการซื้อขายได้

ดู กราฟ forex กราฟแท่งเทียน  (Candlestick Chart)  ดูยังไง

ในกราฟแท่งเทียน Forex แต่ละแท่งเทียนแสดงราคาเปิด ราคาปิด ระดับราคาสูงสุด และระดับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ก้านเทียนแสดงระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด และตัวเทียนแสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ถ้าตัวเทียนเป็นสีเขียวหรือขาว แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด และถ้าตัวเทียนเป็นสีแดงหรือดำ แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ในกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • แท่งสีเขียว (Green Candle) แท่งเทียนที่มีตัวเทียนสีเขียว แสดงถึงราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด แสดงว่าตลาดขาขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
 • แท่งสีแดง (Red Candle) แท่งเทียนที่มีตัวเทียนสีแดง แสดงถึงราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด แสดงว่าตลาดขาลงในช่วงเวลาที่กำหนด
 • จุดสูงสุด (High) จุดที่สูงที่สุดของแท่งเทียน แสดงระดับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
 • จุดต่ำสุด (Low) จุดที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียน แสดงระดับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ราคาเปิด (Open) ราคาที่เทรดเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ราคาปิด (Close) ราคาที่เทรดปิดในช่วงเวลาที่กำหนด
 • เนื้อเทียน (Body) ส่วนกลางของแท่งเทียน แสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด
 • ไส้เทียน (Shadow) ส่วนที่ยาวที่เหลืออยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของเทียน แสดงถึงระยะที่ราคาเคยไปถึงและแล้วเลยออกนอกราคาปิดและราคาเปิด

กราฟ forex กราฟแท่งเทียนเป็นที่นิยมและได้รับความนิยมอันมากมายในวงการการซื้อขายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อดีของการวิเคราะห์โดยใช้กราฟแท่งเทียน ได้แก่ 

 • การวิเคราะห์ Price Action กราฟแท่งเทียนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ Price Action ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มของราคา เช่น รูปแบบตัวเทียนเทียบกับรูปแบบก่อนหน้า รูปแบบแท่งเทียนยาวหรือสั้น และรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้
 • อ่านกราฟง่าย กราฟแท่งเทียนมีลักษณะที่เป็นภาพแท่งที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย แท่งเทียนสีเขียวแสดงถึงการขึ้นของราคา และแท่งเทียนสีแดงแสดงถึงการลงของราคา นักเทรดสามารถจดจำและระบุแนวโน้มราคาได้อย่างรวดเร็วจากการดูกราฟแท่งเทียน
 • กราฟแท่งเทียนช่วยให้นักเทรดเข้าใจสภาวะตลาดได้มากขึ้น โดยการสังเกตรูปแบบและขนาดของแท่งเทียน สามารถระบุถึงความเป็น volatile และ momentum ของตลาดได้ ทำให้นักเทรดสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
 • ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ กราฟแท่งเทียนสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขายและสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด

สรุปแล้ว กราฟแท่งเทียน คืออะไร ?

การวิเคราะห์ กราฟแท่งเทียน Forex ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มของราคา ดู กราฟ forex ระดับราคาสำคัญ และสัญญาณการซื้อขาย และสามารถใช้รูปแบบและรูปแบบของแท่งเทียนเพื่อช่วยในการตัดสินใจการเทรดการใช้กราฟแท่งเทียน Forex เป็นเรื่องที่ซับซ้อนในบางครั้ง แต่ถ้าหากศึกษาและเข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง มันจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการเทรดในตลาด Forex ได้เป็นอย่างดี